2610 226453

Αράτου 41, Πάτρα

Facebook

Instagram

Δωρεάν μεταφορικά άνω των 40€

U
Q

profile

Δωρεάν μεταφορικά άνω των 40€

a
U
Q

Υποβολή συγγραφικών έργων προς αξιολόγηση

Διαδικασία Υποβολής

Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε το πνευματικό σας δημιούργημα για να αξιολογηθεί από τον εκδοτικό μας οίκο. Η ομάδα μας εξετάζει όλα τα έργα με προσοχή και σεβασμό, αξιολογώντας κάθε φορά τις δυνατότητες έκδοσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ

  1. Μπορείτε να αποστείλετε το έργο σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με θέμα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλετε αντίγραφο του έργου σας (όχι το πρωτότυπο) ταχυδρομικά: Εκδόσεις κόκκινη κλωστή δεμένη, ΑΡΑΤΟΥ 41, ΠΑΤΡΑ, 26221, τηλ. 2610 226453, υπόψιν Εκδοτικού Τμήματος.
  2. Όσον αφορά την υποβολή έργων για παιδιά, δεκτές γίνονται  ιστορίες βραχείας φόρμας, προτάσεις για εικονογραφημένα βιβλία (pictures books) διηγήματα, ιστορίες και παραμύθια.
  3. Δεχόμαστε μόνο συγγραφικές εργασίες ενηλίκων. Έργα παιδιών δεν μπορούν να εκδοθούν.
  4. Τα έργα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα όπου αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς επίσης και μια περίληψη του βιβλίου.
  5. Το έργο σας θα το μελετήσει ειδική επιτροπή αξιολόγησης των εκδόσεών μας αποτελούμενη από έμπειρους επαγγελματίες. Η απόφαση έκδοσης ή μη λαμβάνεται σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Αν εντός του χρονικού αυτού διαστήματος δεν λάβετε θετική απάντηση, παρακαλούμε θεωρήστε πως η πρότασή σας έχει απορριφθεί. Το σκεπτικό της απόφασης σχετικά με την έκδοση ή μη ενός έργου δεν είναι ανακοινώσιμο και δεν δίνονται πληροφορίες από το τηλέφωνο
  6. Η θετική απάντησή μας αποστέλλεται μέσω e-mail.
  7. Στην περίπτωση αξιολόγησης συγγραφικών προτάσεων σε τυπωμένη μορφή, σας γνωρίζουμε πως αυτές μετά το πέρας της αξιολόγησης καταστρέφονται άμεσα και δεν επιστρέφονται.